Wie zijn we

Felicia Professional Organizer is een eenmanszaak van Felicia Feenstra, hierna ook verder zo genoemd.

Adres: Hazepad 133, 3766 JP te Soest

06-45352569 / info@felicia-professionalorganizer.nl

Ons site adres is: https://www.felicia-professionalorganizer.nl

KVK-nummer: 84484500

BTW-ID: NL003970088B07

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Wanneer je klant wordt van Felicia Feenstra via een telefonisch kennismakingsgesprek dan sla ik je voornaam, telefoonnummer en e-mailadres op. Wanneer je een online cursus van mij afneemt dan bewaar ik daarnaast ook je naw-gegevens en word je rekeningnummer zichtbaar voor mij. Wanneer je tot slot via mijn site of een van mijn social mediakanalen mijn e-book downloadt dan komt je e-mailadres op een automatische mailinglijst te staan. Hier kun je je altijd weer voor afmelden middels de uitschrijfbutton onderaan de mail.

Verder zullen gegevens als IP-adres (van jou als bezoeker van mijn site) en de browser user agent worden verzameld om te helpen spam te detecteren.

 

Analytics

Google Analytics

Omdat Felicia Feenstra graag inzicht wil in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

 

Plugins

Contactformulieren

Inzendingen van contactformulieren bewaart Felicia Feenstra om service te kunnen verlenen aan haar klanten. Zij zal deze ingezonden informatie nooit gebruiken voor marketing doeleinden.

WooCommerce

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

Wat we delen met anderen

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren en diensten aan je op te slaan; bijvoorbeeld —

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

 

Grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens

De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en adres zijn noodzakelijk voor Felicia Feenstra voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die met jou is aangegaan

Naam, adres en woonplaats zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet

 

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Naam- en betalingsgegevens worden op de site van Felicia Professional Organizer verwerkt door de plugins van Mollie Payments en WooCommerce. Ook maakt Felicia Feenstra gebruik van Active Campaign als automatische mailverzender.

Felicia Feenstra verstrekt jouw gegevens nooit ongevraagd aan derden, maar zijn enkel voor eigen gebruik.

 

Hoelang we je gegevens bewaren

Felicia Feenstra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gemaakte aantekeningen), daarna worden ze verwijderd. Mocht je willen dat je gegevens eerder worden verwijderd kun je hier uiteraard een verzoek voor indienen. Voor de bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Felicia Professional Organizer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@felicia-professionalorganizer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe we je gegevens beschermen

Felicia Feenstra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@felicia-professionalorganizer.nl.

 

Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-5-2023.